ПОЛІГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

Ка­та­лог: Про­дук­ція ДАХК "Ар­тем"
Ка­та­лог: Спе­ціаль­на тех­ніка ДАХК "Ар­тем"
Ка­та­лог: МАКС 2012 "Авіа­світ XXI"
В.М. Лит­вин. Істо­рія Ук­раї­ни. Мульти­ме­дій­не ви­дан­ня
Дип­лом НАН Ук­раї­ни
Ка­та­лог ТОВ "Ук­раїн­сь­ка транс­порт­на спіл­ка"
Ка­та­лог: Кон­сор­ціу­му — ТОВ "Ук­раїн­сь­ка транс­порт­на спіл­ка" ВАТ "МО­ТОР СІЧ"
Ка­та­лог гру­пи під­при­ємств ТОВ "Ук­раїн­сь­ка транс­порт­на спіл­ка" та ін.
Ка­та­лог ТОВ "НІСА".
Ка­та­лог ВАТ "Півден­тепло­енерго­мон­таж"
Ка­та­лог ВАТ "Півден­тепло­енерго­мон­таж"
Про­гра­ма конфе­рен­ції
Те­ка для Інсти­ту­ту ук­раїн­сь­кої мо­ви НАН Ук­раї­ни
Гра­мо­та ВАТ "Півден­тепло­енерго­мон­таж"
Запро­шен­ня на кон­фе­рен­цію
Пла­кат ДАХК "Ар­тем"
Пла­кат ДАХК "Ар­тем"
Ли­стів­ка до дня Енерге­ти­ка ВАТ "Півден­тепло­енерго­мон­таж"

Тел.: (095) 2119524
E-mail: kmm2001@ukr.net
© ТОВ "Компанія "Медіа майстер", 2016

ГОЛОВНА НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРО НАС КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

ВИДАВНИЦТВО ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕДІА МАЙСТЕР"
 kmm2001@ukr.net
Контактна особа — Тарасов Ігор, директор

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:
ТOВ "Компанія "Mедіа майстер"
ЄДРПОУ: 31451438
Платник єдиного податку зі ставкою 5%
р/р: UA413226690000026002300322531
Філія Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ "ОЩАДБАНК"